DEBATT: LOV OG LITTERATUR

I Nytt Norsk Tidsskrift (1/2016) skrev Eivind Kolflaath (professor, UIB) en kritikk av forskergruppen «Rett, retorikk og litteratur». Innen fagfeltet «law and literature» studeres rettslige dokumenter som litterære og retoriske objekter. Kolflaath hevdet at forskergruppen skapte større avstand mellom fagfeltene litteraturvitenskap og rettsvitenskap, heller enn å skape tverrfaglig samarbeid og dialog. Fredag 2. september 18.00 […]

Les mer DEBATT: LOV OG LITTERATUR

HØSTEN 2016

Det nye semesteret starer om få uker, og vi i fagutvalget gleder oss til å presentere høstens begivenheter. I løpet av sommerferien har vi utvekslet idéer og tanker, og startet planleggingen rundt de første arrangementene. Vi vil fokusere på verving av nye medlemmer, med spesielt fokus på førsteårsstudentene. Jo flere medlemmer vi er, jo morsommere […]

Les mer HØSTEN 2016