Fagkritisk dag

9. Mars er det duket for fagkritisk dag, denne gangen i samarbeid med Nordisk! Dagens tema er «litteraturbegrepet i endring», og vi skal belyse flere tema ved et stadig skiftende syn på hva litteraturen omfatter. Med oss har vi fire dyktige mennesker med ulik tilknytting til litteratur som skal være ved på å diskutere denne […]

Les mer Fagkritisk dag